Home

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik heeft als doel om in de regio Zwolle een goede samenwerking tussen de huisartsen, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en de medisch specialisten van Isala te stimuleren én te onderhouden. Afhankelijk van het onderwerp wordt ook samengewerkt met andere disciplines en instellingen in de regio Zwolle.

Zij doet dit onder meer via het maken van de Zwolse Werkafspraken en de implementatie daarvan via de Interlinestructuur (interactieve nascholing). Daarnaast worden werkafspraken ook zo veel mogelijk geïmplementeerd tijdens andere nascholingen in de regio.  

In de nieuwsbrief Klik actueel en via mail wordt het verschijnen van nieuwe of herziene werkafspraken kenbaar gemaakt. Het raadplegen van de werkafspraken is mogelijk via de website en via de app.

Andere activiteiten die bij MCC Klik worden ondersteund, zijn o.a. TIM (Transmuraal Incident Melden), de Compagnonscursus, de Ochtendspits en Klik Matching.

Belangrijk nieuws:         Medisch Coördinerend Centrum Klik
Dr. Klinkertweg 18
8025 BS  Zwolle

E-mail         : info@mccklik.nl
Telefoon     : (038) 455 9851 
 

Voor contact met de coördinatoren Joke Schutte, Roeland de Wilde en Suzanne Witteveen 
ga naar Contact/ medewerkers