Interline - Algemeen

De transmurale werkafspraken die door Medisch Coördinerend Centrum (ga naar: MCC Klik) gecoördineerd worden, worden via de Interlinestructuur gepresenteerd aan de huisartsen, in samenwerking met de WDH. De huisartsen die een Interline-abonnement hebben, krijgen op deze wijze driemaal per jaar een werkafspraak gepresenteerd door een huisarts en specialist uit de werkgroep die de werkafspraak maakte.

Deelnamegegevens over de laatste 10 jaar zijn als volgt:
Van de ongeveer 250 huisartsen in de regio, doet ongeveer 85% mee met Interline, verdeeld in 16 Interlinegroepen. Gemiddeld was binnen de groepen 70-75% van de huisartsen daadwerkelijk aanwezig bij de Interlinepresentaties. Het waarderingscijfer dat de deelnemers aan de presentaties toekenden was gemiddeld een 8,2.

Aanmelden voor deelname aan de Interlinebijeenkomsten kan door een mail te sturen naar interline@mccklik.nl

Klachtenprocedure