Interline - Algemeen

De transmurale werkafspraken die door MCC Klik gecoördineerd worden, worden via de Interlinestructuur gepresenteerd aan de huisartsen en apothekers met een Interlineabonnement. Per jaar zijn er 2 fysieke bijeenkomsten en 1 andere scholing. De Interlinebijeenkomsten worden voorbereid door de werkgroep die de werkafspraak gemaakt of herzien heeft en gezamenlijk gepresenteerd door een huisarts en een specialist uit die werkgroep. 
Aanmelden voor een Interlineabonnement kan door een mail te sturen naar interline@mccklik.nl

De data van de Interlinebijeenkomsten Dermatologie/Reumatologie in het voorjaar van 2024 zijn bekend en staan in dit overzicht. 
De eerstvolgende scholingen staan ook vermeld in de agenda op deze website.
De data van de Interlinebijeenkomsten Cardiologie in het najaar van 2024 zijn bekend en staan in dit overzicht.

Voor aanvullende informatie en kosten verwijzen we naar onderstaande Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Interlinescholing Huisartsen 2024

Algemene Voorwaarden Interlinescholing Apothekers 2024

Klachtenregeling scholingsaanbod MCC Klik