Welkom op de website van MCC Klik

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik is gepositioneerd op het grensvlak van huisartsen, medisch specialisten van Isala, openbare en ziekenhuisapothekers en overige zorgverleners in de regio Zwolle/Meppel met als doel een goede samenwerking, onderling vertrouwen, communicatie en afstemming tussen partijen te behouden en te bevorderen.

MCC Klik doet dit met name door het maken, implementeren en evalueren van werkafspraken, het opzetten van nascholing van de werkafspraken (Interline) en het onderhouden van Transmurale Incidentmelding (TIM) en Positieve Intercollegiale Melding (PIM).

Andere activiteiten van MCC Klik zijn o.a. de Ochtendspits, Klik Matching en ondersteuning van de Compagnonscursus.

Contactgegevens: 
Medisch Coördinerend Centrum Klik
Dr. Klinkertweg 18
8025 BS  Zwolle
info@mccklik.nl

Agenda en nieuws2022 november | Klik actueel
In dit nummer: Nieuwe werkafspraak ALK | Werkafspraak uitgelicht: Diep Veneuze Trombose | Nieuwe website MCC Klik | Lees meer
Jaap Stomphorst stelt zich voor
Jaap Stomphorst is begin november 2022 gestart als algemeen coördinator en regisseur TIM/PIM bij MCC Klik. Hij stelt zich hierbij zelf voor.  Lees meer
2022 oktober | Apothekers bij Interline
Apothekers die bij de CAVRZ zijn aangesloten kunnen vanaf november 2022 deelnemen aan de interactieve Interlinescholingen die door Medisch Coördinerend Centrum Klik worden georganiseerd. Apothekers... Lees meer