Welkom op de website van MCC Klik
 

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik is gepositioneerd op het grensvlak van huisartsen, medisch specialisten van Isala, openbare en ziekenhuisapothekers en overige zorgverleners in de regio Zwolle/Meppel met als doel een goede samenwerking, onderling vertrouwen, communicatie en afstemming tussen partijen te behouden en te bevorderen.
 

MCC Klik doet dit met name door het maken, implementeren en evalueren van werkafspraken, het opzetten van nascholing van de werkafspraken (Interline) en het onderhouden van Transmurale Incidentmelding (TIM) en Positieve Intercollegiale Melding (PIM).

Andere activiteiten van MCC Klik zijn o.a. de Ochtendspits, Klik Matching en ondersteuning van de Compagnonscursus.

Contactgegevens: 
Medisch Coördinerend Centrum Klik
Dr. Klinkertweg 18
8025 BS  Zwolle
info@mccklik.nl

Agenda en nieuws2023 november | Klik actueel
In dit nummer: Uitgelicht WA Calciumscore | Terugblik Interline Plastische chirurgie | Huisartsen gezocht  Lees meer
Persoonsgerichte zorg samen vormgeven
In de zorg is er steeds meer belangstelling voor een bredere blik op gezondheid. Er is een ontwikkeling gaande, waarin wordt ingezet op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.  Lees meer
Leefstijlroer
Samenwerken doe je met elkaar, door alle lijnen heen met als doel passende zorg voor de patiënt. Vanuit een mooie samenwerking tussen MCC Klik en Proscoop en de onmisbare inbreng van zorgprofession... Lees meer