Home

 

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik heeft als doel om in de regio Zwolle een goede samenwerking tussen de huisartsen, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en de medisch specialisten van Isala te stimuleren én te onderhouden. 

Zij doet dit onder meer via het maken van de Zwolse Werkafspraken en de implementatie daarvan via de Interlinestructuur (interactieve nascholing). Daarnaast kunnen initiatieven begeleid worden via de twee algemeen medisch coördinatoren, die tevens de nieuwsbrief Klik actueel mede redigeren. 
Afhankelijk van het onderwerp wordt ook samengewerkt met andere disciplines en instellingen in de regio Zwolle. 

De MCC Klik werkafspraken worden vanaf 2018 alleen digitaal aangeboden.
In de nieuwsbrief Klik actueel en via mail wordt het verschijnen van nieuwe of herziene werkafspraken kenbaar gemaakt. Een overzicht van alle werkafspraken is te vinden in het Register onder de tab Werkafspraken/Algemeen. Het raadplegen van de werkafspraken is mogelijk via de website en via de app.

Andere activiteiten die bij MCC Klik worden ondersteund, zijn o.a. TIM (Transmuraal Incident Melden), de Compagnonscursus, de Ochtendspits en Klik Matching.

Belangrijk nieuws:Medisch Coördinerend Centrum Klik
Dr. Klinkertweg 18
8025 BS  Zwolle

E-mail         : info@mccklik.nl
Telefoon     : (038) 455 9851 
 

Voor contact met de coördinatoren Joke Schutte, Roeland de Wilde en Suzanne Witteveen 
ga naar Contact/ medewerkers