Home

 

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik heeft als doel een goede samenwerking tussen de huisartsen in de regio Zwolle en de medisch specialisten van Isala te bewerkstelligen én te onderhouden. 

Zij doet dit onder meer via het maken van de Zwolse Werkafspraken en de presentatie daarvan via de Interlinestructuur. Daarnaast kunnen initiatieven begeleid worden via de algemeen medisch coördinatoren, die tevens de Nieuwsbrief Klik actueel mede redigeren. 

Bij de activiteiten van MCC Klik zijn structureel de apothekers van Isala en de openbare apothekers in de regio Zwolle betrokken. Daarnaast wordt afhankelijk van het onderwerp samengewerkt met andere disciplines en instellingen.

De werkafspraken werden voorheen aan alle betrokkenen ook op papier verspreid. Vanaf 2017 worden deze alleen verstuurd aan de huisartsen die aangegeven hebben de papieren versie nog te willen blijven ontvangen.
Kleine wijzigingen leiden niet tot herdruk maar worden wel in de digitale versie aangebracht. Er komt dan (ws) achter de drukvermelding te staan. De (ws) wijzigingen zijn te vinden bij de Zwolse Werkafspraken onder "Algemeen'.
Steeds meer gebruikers raadplegen de werkafspraken via de website of app.

Medisch Coördinerend Centrum Klik
Dr. Klinkertweg 18
8025 BS  Zwolle

E-mail         : info@mccklik.nl
Telefoon     : (038) 455 9851
(telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 08.00 - 12.00 uur en op dinsdag van 08.00 - 16.30 uur).

Voor contact met de coördinatoren Joke Schutte, Roeland de Wilde of Ria Couwenberg
ga naar Contact/ medewerkers