Welkom op de website van MCC Klik

Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik is gepositioneerd op het grensvlak van huisartsen, medisch specialisten van Isala, openbare en ziekenhuisapothekers en overige zorgverleners in de regio Zwolle/Meppel met als doel een goede samenwerking, onderling vertrouwen, communicatie en afstemming tussen partijen te behouden en te bevorderen.

MCC Klik doet dit met name door het maken, implementeren en evalueren van werkafspraken, het opzetten van nascholing van de werkafspraken (Interline) en het onderhouden van Transmurale Incidentmelding (TIM) en Positieve Intercollegiale Melding (PIM).

Andere activiteiten van MCC Klik zijn o.a. de Ochtendspits, Klik Matching en ondersteuning van de Compagnonscursus.

Contactgegevens: 
Medisch Coördinerend Centrum Klik
Dr. Klinkertweg 18
8025 BS  Zwolle
info@mccklik.nl

Agenda en nieuws


18/04/2023 17:30 - 21:30
13/04/2023 17:30 - 21:30
06/04/2023 17:30 - 21:30
04/04/2023 17:30 - 21:30

2023 maart | Klik actueel
In dit nummer: Werkafspraak ALK: eenduidige communicatie | Werkgroepleden gezocht | Lees meer
Save the Date Interline Orthopedie
De data voor de Interlinescholingen in het voorjaar zijn bekend. De vier data voor deze scholing met het onderwerp Orthopedie zijn dinsdag 4, donderdag 6, donderdag 13 en dinsdag 18 april 2023. Lees meer
Leefstijlroer
Samenwerken doe je met elkaar, door alle lijnen heen met als doel passende zorg voor de patiënt. Vanuit een mooie samenwerking tussen MCC Klik en Proscoop en de onmisbare inbreng van zorgprofession... Lees meer