Transmuraal Incident Melden

Melden van een Transmuraal Incident

In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daarvan te leren is het Zwols Veiligheidsnetwerk gestart met Transmuraal Incident Melden. Na de pilot van september 2014 tot en met maart 2015 is TIM nu definitief ingevoerd.
Door incidenten centraal te registreren krijgen we een beeld welke ketenprocessen risicovol zijn en kunnen incidenten naar het juiste adres worden doorgespeeld.

De organisaties die deelnemen aan het Zwols Veiligheidsnetwerk zijn de huisartsen, openbaar apothekers, Zonnehuis, IJsselheem, Sein, RAV, Icare, Carinova, Dimence en Isala.

Met incident melden wordt bedoeld: het melden van “alles wat niet de bedoeling is”.
Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die tot daadwerkelijke schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om bijna-incidenten.
Calamiteiten, incidenten die tot ernstige schade of de dood van een patiënt hebben geleid, moeten direct gemeld worden bij de Raad van Bestuur van de betreffende instelling en binnen 48 uur bij de MIP commissie van de instelling.

Incidenten die zich in de keten hebben voorgedaan, kunt u digitaal melden op de beveiligde website

http://www.tim-zwols-veiligheidsnetwerk.nl 

of via de app (in de appstore voor zowel Android als iOS): TIM ZVN

De regisseurs bekijken wekelijks de meldingen en zetten die vervolgens uit  naar de betrokken organisatie. Elke organisatie heeft een aanspreekpunt en die zet de melding verder door. Het aanspreekpunt koppelt de afhandeling van de melding terug aan de regisseurs. Deze geven vervolgens een terugkoppeling aan de TIMcommissie.

Meer weten:
Soorten incidenten
Procedure
Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Nog vragen:
Neem contact op met de regisseurs TIM:
Joke Schutte, algemeen coördinator MCC klik info@mccklik.nl / j.m.schutte@isala.nl
of Coba Mol, adviseur beleid en ondersteuning Isala, c.mol@isala.nl