Transmuraal Incident Melden

Melden van een transmuraal incident kan:

  • op de beveiligde website: TIM-formulier
  • of via de app (in de appstore voor zowel Android als iOS): TIM ZVN


Informatie over m​​​​​elden van een Transmuraal Incident:

In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat soms wel eens wat mis. Om daarvan te leren is destijds (in 2014) het Zwols Veiligheidsnetwerk gestart met Transmuraal Incident Melden. In 2022 is de coördinatie van TIM ondergebracht bij MCC Klik.
Door incidenten centraal te registreren krijgen we een beeld welke ketenprocessen risicovol zijn en kunnen incidenten naar het juiste adres worden doorgespeeld.

Met incident melden wordt bedoeld: het melden van “alles wat niet de bedoeling is”.
Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die tot daadwerkelijke schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om bijna-incidenten.
Calamiteiten, incidenten die tot ernstige schade of de dood van een patiënt hebben geleid, moeten direct gemeld worden bij de Raad van Bestuur van de betreffende instelling en binnen 48 uur bij de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) commissie van de instelling.

De regisseurs bekijken wekelijks de meldingen en zetten die vervolgens uit  naar de betrokken organisatie. Elke organisatie heeft een aanspreekpunt en die zet de melding verder door. Het aanspreekpunt koppelt de afhandeling van de melding terug aan de regisseurs. Deze geven vervolgens een terugkoppeling aan de TIMcommissie.

Meer weten:
Soorten incidenten
Procedure
Jaarverslag TIM 2022

Bij interesse naar eerdere jaarverslagen, stuur een mail naar info@mccklik.nl

Nog vragen:
Neem contact op met de regisseurs TIM:
vanuit MCC Klik  : Jaap Stomphorst, coördinator MCC Klik (j.stomphorst@mccklik.nl)
vanuit Isala         : Leoni van Engelen, verbetercoach Centrum Verbeteren en Innoveren (m.h.van.engelen@isala.nl)