Melden knelpunten werkafspraken

Een speerpunt van MCC Klik is het maken van medisch inhoudelijke werkafspraken. Goede bekendheid met de werkafspraken én een goede acceptatie daarvan is essentieel voor het naleven ervan. De Interlinestructuur dient ervoor dit bij de huisartsen te bereiken. Toch zal het af en toe mis gaan. Dat zijn dan knelpunten. Daarnaast kan er een knelpunt bestaan over een onderwerp waar geen werkafspraak over is. MCC Klik hoort graag waar deze knelpunten zich voordoen. Wij willen u daarom uitnodigen knelpunten te melden.
Dat kan via de mail info@mccklik.nl. Deze meldingen aan MCC Klik zijn informeel, patiëntengegevens zijn in principe niet nodig. De meldingen dienen met name ter toetsing van de werkafspraken, of als eventuele aanzet voor het maken van nieuwe werkafspraken.

Overweeg eventueel ook een melding bij Transmuraal Incident Melden: https://mcc-klik.nl/tim-naar-formulier