Klachtenprocedure

MCC Klik ondersteunt bij de opzet van en draagt zorg voor de uitvoering van (geaccrediteerde) nascholingen aan zorgprofessionals. Wanneer u niet tevreden bent over de inhoud of de gang van zaken tijdens een nascholing van MCC Klik dan kunt u dit het beste direct kenbaar maken. Bij voorkeur zien we dat betrokkenen het probleem samen bespreken.

Lukt dat niet of komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen door contact op te nemen met MCC Klik via info@mccklik.nl. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u schriftelijk uw klacht kenbaar maken via de klachtenregeling scholingsaanbod MCC Klik.