Werkgebied MCC Klik

 

Dit kaartje geeft weer wat MCC Klik als haar primaire werkgebied beschouwt.
Het werkgebied is gerelateerd aan de adherentie van ziekenhuis Isala. De plaatsen
waarvan de aldaar werkzame huisartsen meer dan 30% van hun patiënten naar
Isala verwijzen, worden tot ons werkgebied gerekend.