Werkafspraak claudicatio intermittens uitgelicht

In 2019 ontwikkelde een werkgroep een nieuwe MCC Klik werkafspraak Claudicatio Intermittens.

In 2020 is in de Regioraad de werkafspraak besproken en zijn er declaratieafspraken met Zilveren Kruis gemaakt. Wanneer u als huisartspraktijk de zorg voor de patiënten zelf op u neemt, is hiervoor een declarabel prestatietarief beschikbaar gesteld (declaratiecode 31260 opgenomen in het contract ZK.) Bestaande of nieuwe patiënten met claudicatio intermittens (Fontaine 2a-b) verwijst u niet meer standaard naar de polikliniek vaatchirurgie, maar behandelt u waar mogelijk zelf conform de betreffende MCC Klik-werkafspraak (u besluit zelf waar/wanneer u toch in afstemming met patiënt kiest voor verwijzing naar de vaatpoli). Voor meer informatie zie het bericht op Connect. Graag brengen we enkele punten van de werkafspraak onder de aandacht:

  1. Claudicatio intermittens is te verdelen is fontaine 2A (loopafstand> 100 mtr) en fontaine 2b (loopafstand< 100meter). Voor beide groepen geldt dat looptraining bij een fysiotherapeut aangesloten bij het claudicationetwerk de eerst keus in behandeling is. In principe is er geen chirurgische behandeling geïndiceerd bij een claudicant.
     
  2. Looptraining altijd starten bij een fysiotherapeut starten die aangesloten is bij het claudicationetwerk. Op die manier valt de therapie onder de basisverzekering. Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten die looptraining doen zonder begeleiding minder goed resultaat krijgen.
     
  3. Voor patiënten met diabetes mellitus is ook looptraining de eerste keus in behandeling als het gaat om claudicatie intermittens. 

Klik hier voor de Werkafspraak WA Claudicatio Intermittens