Visitaties

In 1997 heeft MCC Klik de deelname van huisartsen aan visitaties van specialistenmaatschappen van Isala structureel vormgegeven. Sinds september 2012 wordt hieraan uitvoering gegeven vanuit Isala.

De deelname omvat een digitale enquête en de aanwezigheid van een delegatie van huisartsen tijdens het visitatiegesprek. De visitatie-enquête is gekoppeld aan het verwijzerstevredenheidsonderzoek van Isala.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Het bureau rapporteert de resultaten anoniem  aan Isala. Het ziekenhuis is op geen enkele wijze in staat de gegevens te achterhalen.


De deelname van huisartsen aan de visitatie ziet er als volgt uit:

  • Per jaar vinden er 5 à 6 visitaties plaats.
  • Eenmaal per jaar (aan het begin van het jaar) ontvangen alle huisartsen, apothekers en specialisten ouderengeneeskunde per e-mail de digitale enquête. Om de belasting te beperken wordt elke verwijzer gevraagd maximaal 2 maatschappen te beoordelen.
  • Newcom Research & Consultancy analyseert de uitkomsten van het onderzoek en schrijft een rapport.
  • Dit rapport wordt geplaatst op het afgeschermde deel van de website van de HRZ en wordt verstuurd naar de maatschap en naar de delegatie van huisartsen (t.b.v. de visitatie).


De relatiebeheerder huisartsen Isala benadert één of twee huisartsen met - zo mogelijk - een bijzondere belangstelling voor het specialisme om de visitatiecommissie te woord te staan. De delegatie van huisartsen brengt de gewogen mening van de huisartsen geanonimiseerd in tijdens het visitatiegesprek.

Het verslag van de visitatiecommissie wordt gebruikt door de maatschap om aanbevelingen en verbeterpunten op te pakken.


Vragen of opmerkingen: Nienke van Vliet, transmuraal coördinator Isala/contactpersoon eerstelijn (n.m.h.van.vliet@isala.nl)