Verwijzingen jeugd GGZ

De transitie van jeugdzorg naar de gemeenten is in volle gang. De gang van zaken omtrent onder andere jeugdzorg en jeugd GGZ is op veel punten nog niet helemaal helder.

Duidelijk is wel dat voor verwijzingen naar de jeugd GGZ er altijd een verwijzing van de huisarts nodig is, óók als de kinderarts verwijst. Tevens moet er in de verwijsbrief vermeld staan of er verwijzing plaatsvindt naar de basis- of specialistische GGZ.
Om dit proces eenvoudiger te laten verlopen is de volgende afspraak gemaakt tussen de huisartsen en kinderartsen van Isala. Bij verwijzing door de kinderarts, vermeldt deze in de verwijsbrief:

1. of de verwijzing basis- of specialistische GGZ betreft (naar eigen inschatting of na overleg)
2. dat de verwijzing tot stand gekomen is met instemming van de huisarts plus vermelden
    van de AGB code van de huisarts.

De verwijsbrief gaat in kopie naar de huisarts.
Deze manier van werken zal worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast in vervolg op de ontwikkelingen van de transitie.

Ook namens de HRZ GGZ commissie,
Pieter Zwart
Gert Luitse
Dorien Broekhuijsen

oktober 2014