Transmurale zorgprogramma’s

Per 1 juli 2012 is de coördinatie van de Transmurale Stroke Service Zwolle (TSSZ) en de netwerken palliatieve zorg regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel alsmede het dementienetwerk IJssel-Vecht ondergebracht bij Isala, onder de naam Careketens. De inhoudelijke aansturing gebeurt vanuit de betreffende stuurgroepen, waarin alle betrokken ketenpartners vertegenwoordigd zijn, zodat de onafhankelijkheid gewaarborgd is.

Voor informatie over de Careketens Dementie, Palliatieve Zorg en TSSZ kunt u terecht op de website van Isala.