Transmurale Incidenten 2016

Het Zwols Veiligheidsnetwerk wil dat patiënten veilige zorg ontvangen op elk moment dat dat nodig is. Om te leren van dingen die niet goed zijn gegaan is het Transmuraal Incident Melden (TIM) opgezet. Sinds 2015 kunnen zorgverleners incidenten melden. In 2016 zijn er 176 transmurale incidenten gemeld. Jules ten Berg en Marieke de Boer hebben een kort verslag gemaakt over 2016.

Ten opzichte van 2015 zijn de openbare apothekers minder gaan melden, huisartsen meldden meer. De meldingen zijn net zoals in 2015 in meerderheid medicatie-gerelateerd, gevolgd door incidenten rondom communicatie.

Het nog steeds ontbreken van een sluitend medicatieoverzicht per patiënt is de oorzaak van de meeste, soms risicovolle incidenten. De noodzaak tot een verbetering van de communicatie tussen verschillende digitale systemen doet zich voelen.

Uit de terugkoppelingen blijkt ook dat veel incidentmeldingen leiden tot, soms kleine, noodzakelijke aanpassingen van werkprocessen. In de afhandeling  van communicatie gerelateerde incidenten worden vaak misverstanden weggenomen. Hiermee wordt verkeerde  beeldvorming  voorkomen en draagt de bespreking  van het incident bij aan een verbetering van de werkrelatie.

Melden heeft zin: http://www.tim-zwols-veiligheidsnetwerk.nl/ of app: TIM ZVN (gratis app store android).