TIM heeft zin: ketenbrede werkgroep medicatieoverdracht cardiologie gestart

N.a.v. de vele medicatiemeldingen in de voorgaande jaren is in januari een ketenbrede werkgroep gestart om de medicatieoverdracht op de afdeling cardiologie te verbeteren. Als uit de pilot is gebleken dat de gekozen interventies succesvol zijn, zal dit verder uitgezet worden.

In het eerste kwartaal van 2017 zien we een sterke stijging in TIM meldingen: 78 meldingen, waarvan 50 over medicatie en 15 over communicatie gaan. De openbare apothekers meldden het meeste (34x), daarna de huisartsen (14x), opgevolgd door  Icare (6x), IJsselheem (5x) en Isala (5x).

Feedback

Om te kunnen leren is het geven en ontvangen van feedback cruciaal. Het krijgen van een melding kan soms onaangenaam overkomen. Het helpt als de melder beschrijft wat er mis is gegaan op een objectieve wijze; een ongenuanceerde beschrijving leidt eerder tot een defensieve reactie. Een reflectieve houding bij de ontvanger ’wat ging er mis en wat kan ik/ kunnen wij doen om dit een volgende keer te voorkomen’ draagt bij aan het oplossen van het probleem. We realiseren ons dat niet elk probleem meteen kan worden opgelost, vanwege de complexiteit ervan. Maar met behulp van TIM wordt in ieder geval helder waar de problemen liggen.

Het TIM-formulier staat op de website, maar is ook te vinden in de MCC App.
http://www.mccklik.nl/transmuraal-incident-melden

Marieke de Boer & Jules ten Berg, TIM regisseurs