TIM app beschikbaar: TIM ZVN

Transmurale incidenten melden is na de start in september 2014, het eerste half jaar als pilot, nu een jaar mogelijk.
In dit jaar zijn er meer dan 200 meldingen gedaan. 50% door de openbare apothekers,
15% door huisartsen, 15% door verpleeghuizen, 10 % door thuiszorg.
Het grootste aantal meldingen betrof medicatiegerelateerde incidenten(60%).
Daarnaast een toenemend aantal meldingen van medisch-inhoudelijke problemen veelal gerelateerd aan de communicatie rondom ontslag.

Mede naar aanleiding van de meldingen is binnen Isala een aantal verbeteracties met betrekking tot de medicatieveiligheid ingezet .
Het toenemend aantal meldingen over problemen rondom ontslag is voor de HRZ aanleiding geweest deze te agenderen voor het bestuurlijk overleg met Isala.
Het betreft hier vaak de vraag: wie is kort na ontslag, wanneer en waarvoor verantwoordelijk, bij  onduidelijkheden of ontbrekende communicatie en/of complicaties.
Transmuraal Incidenten Melden blijkt een zinvol kwaliteitsinstrument.

Melden nog eenvoudiger
De TIM app is nu beschikbaar in de appstore voor zowel Android als IOS: TIM ZVN.
Daarnaast is melden nu ook mogelijk via de MCC Klik app.
Een melding doen kost niet meer dan 2 minuten.

Voor meer informatie over de systematiek van TIM:
http://www.mccklik.nl/transmuraal-incident-melden
http://www.tim-zwols-veiligheidsnetwerk.nl/