MCC Klik: Terugblik en vooruitzien

 

Wat is er in 2021 gebeurd?

In 2021 waren er veel veranderingen binnen het team van MCC Klik. Transmuraal coördinator Herman Gerritsen werd in april opgevolgd door Gijs Ruijs en Suzanne Witteveen. Algemeen coördinator Roeland de Wilde verliet in december MCC Klik; voor deze functie staat nog een vacature open. Als u een geschikte iemand weet: meld het ons!
Binnen ons secretariaat waren er ook veranderingen. We zijn blij met de komst  van Anje Hendriks en met het goed verlopen van het reïntegratieproces van Anja Jong.

Er zijn vernieuwingen geweest in de wijze van implementatie. De Interlinebijeenkomsten zijn aangepast aan de huidige Coronaproblematiek en werkafspraken zijn ook in andere scholingen geïntegreerd. Niet alleen wij van het MCC Klik-team, maar ook de deelnemers (en daar gaat het natuurlijk om!) kijken met veel voldoening terug op de recente Interline Gynaecologie. Ook zijn we druk geweest met het ontwikkelen van betere (werk)processen om het draagvlak onder huisartsen en specialisten verder te vergroten. We zijn blij met alle input vanuit apothekers, huisartsen, specialisten, thuiszorg, zorgnetwerken, andere zorgverleners in de eerste lijn, waar we gelukkig steeds op hebben kunnen rekenen en waardoor we enerzijds mooie nieuwe werkafspraken hebben kunnen maken, zoals de werkafspraak SGLT-2 remmers en Post COVID-zorg, en anderzijds werkafspraken hebben kunnen herzien. Verder hebben we een start kunnen maken met zorgevaluatie onder huisartsen in samenwerking met het UMCG voor de regio Zwolle.
‘Is een verandering ook altijd een verbetering?’

We zien uit naar 2022…

 

Wat kunnen jullie van ons verwachten in 2022?

  • Verdere ondersteuning en verbetering van de samenwerking in de regio, hier klopt ons hart voor! Het blijven herzien van de vertrouwde werkafspraken en het ontwikkelen van nieuwe.
  • Een verdere innovatie van de implementatie van de werkafspraken. Nieuw in 2022 wordt het gebruik van Webinars on demand. U kunt deze niet alleen zelf op vele manieren laagdrempelig volgen, maar ook samen met degenen met wie u in uw eigen praktijksituatie nauw samenwerkt, o.a. van de ‘nulde lijn’. Zo kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan de samenwerking in uw wijk/dorp.
  • TIM en PIM op de agenda! Het uitwerken van deze meldingen in kwaliteitsprocessen en de monitoring daarvan.
  • Introduceren van de Interline aan de huisartsen in de regio Meppel in samenwerking met de HZD (Huisartsenzorg Drenthe).