Promotie-onderzoek: wat doet zo'n MCC eigenlijk?

Loes Meijer, huisarts in Amersfoort, is met een promotieonderzoek bezig waarbij zij in kaart wil brengen hoe de samenwerking tussen eerste en tweedelijn is in verschillende regio's: een regio zonder en mét een Medisch Coördinerend Centrum (MCC). Zwolle is uitverkoren voor de regio mét een MCC.
Er wordt een gevalideerde Spaanse vragenlijst gebruikt. Die moet dan natuurlijk wel ingevuld worden. Wij zullen de herinneringsmail met vragenlijst sturen vanuit MCC Klik en vanuit Isala en verzoeken u deze in te vullen.
MCC Klik hecht uiteraard belang aan dit onderzoek, wij hopen dat u daarom het verzoek van ons zult honoreren!