Persoonsgerichte zorg samen vormgeven

Persoonsgerichte zorg staat volop in de schijnwerpers. Er zijn allerlei initiatieven en ontwikkelingen, zoals Positieve gezondheid, het leefstijlroer, het andere gesprek, het 4D-model, etc. Medrie zet in op Positieve gezondheid, MCC Klik biedt het interactieve leefstijlroer aan. Maar wat doen die gesprekstools en wat heb je er in de huisartsenpraktijk aan? MCC Klik-collega’s Suzanne Witteveen en Anje Hendriks en Medrie-collega’s Ria van Dorp en Rian Bron leggen het uit.

Bredere blik op gezondheid
“In de zorg is er een groeiende belangstelling voor een bredere blik op gezondheid. De huidige manier van zorg is niet langer houdbaar”, is de overtuiging van Suzanne Witteveen. “Er is een ontwikkeling gaande, waarin wordt ingezet op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Bij zorgvragen speelt vaak meer dan het somatische of heeft het somatische invloed op meerdere vlakken. Het accent ligt dan niet alleen op het oplossen van de ziekte. Maar op de mens zelf, op zijn veerkracht en zijn vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.”

Patiënt in de regie: spinnenweb
“Als je tijdens het spreekuur denkt ‘er speelt meer’ en je wilt als arts/zorgverlener eens breder met de patiënt naar zijn gezondheid kijken, vraag de patiënt dan het spinnenweb van de positieve gezondheid in te vullen”, adviseren Ria en Rian. “Dat geeft een beeld van zijn eigen beleefde gezondheid. Tijdens een volgend consult kunt u over de uitkomsten in gesprek gaan. Daarbij vraagt u eerst aan de patiënt wat hem opvalt. U hebt het met de patiënt over wat hij zou willen en welke stappen hij kan zetten. Als de patiënt zelf al mogelijkheden ziet, bijvoorbeeld ‘ik ga aan de slag als vrijwilliger’, hoeft u als zorgverlener niets te doen. De patiënt pakt zelf de regie. Mocht dat niet voldoende lukken dan is een verwijzing naar een samenwerkingspartner een mogelijkheid.”

Patiënt komt niet goed in actie: interactief leefstijlroer
“Als de patiënt het spinnenweb heeft ingevuld, maar zelf niet goed in actie kan komen, zet dan het interactieve leefstijlroer in”, adviseren Suzanne en Anje. “Het roer bestaat uit 6 pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen. Ook voor bijvoorbeeld patiënten met een chronische aandoening is leefstijl een belangrijk thema, waarop ze zelf invloed kunnen oefenen.
In het voorafgaande gesprek met de patiënt over zijn gezondheid, ondersteund met een eventueel ingevuld spinnenweb, bepaalt u samen welke pijler op dit moment het belangrijkste voor hem is. Het interactieve leefstijlroer brengt het lokale aanbod van zorg en sociaal domein binnen de regio Zwolle bij elkaar, met als doel passende zorg aan patiënten.”

Samen met netwerk
Ria vult aan: “Bij persoonsgerichte zorg is het handig om als huisartsenpraktijk binnen de wijk of het dorp een eigen netwerk te hebben of op te bouwen, zodat u op alle facetten van het spinnenweb en/of pijlers van het leefstijlroer een samenwerkingspartner hebt. En dat netwerk kunt u goed opbouwen met behulp van de bekostiging Samenwerken in de wijk.”

Zelfredzaamheid
Zo bieden deze beide tools aanvullend op elkaar een prima combinatie om met een patiënt het andere gesprek, het brede gesprek aan te gaan over alle facetten van het menszijn. Met als doel dat de patiënt de eigen regie en zelfredzaamheid zo veel mogelijk behoudt en/of vergroot.