Jaap Stomphorst stelt zich voor

Ik heb de eerste schreden in de Zwolse gezondheidszorg gezet tijdens mijn co-schappen in 1995. Na wat heen en weer gereis, ben ik sinds 2008 als sportarts in Isala werkzaam. In 2018 ben ik met mijn vrouw en zoon (mijn 2 dochters hebben het huis al verlaten) verhuisd van Groningen naar Zwolle, en woon nu in de wijk Wezenlanden op de plek waar ik jarenlang gewerkt heb.

Mijn belangrijkste hobby’s zijn sport (fietsen met name) en muziek. Luisteren, maar ook spelen.

Ik ben van mening dat een goede relatie tussen 1e en 2e lijn van groot belang is voor optimale patiëntenzorg, vermijden van onnodige doorverwijzingen, patiënten direct op de goede plek krijgen, en ik denk dat MCC Klik daar met de diverse activiteiten een goede bijdrage aan levert. Om de relatie met huisartsen goed te houden fiets ik op mijn racefiets regelmatig een rondje, waarbij de diverse huisarts-collega’s met plezier in mijn wiel zitten. Zo kun je iemand dus ook uit de wind houden.

Ik heb erg veel zin om een bijdrage aan MCC Klik te leveren en kijk uit naar samenwerking met de diverse collega’s.