Nieuw redactielid Ochtendspits gezocht

Via de Ochtendspits krijgen de huisartsen in Zwolle tweemaal per week een medische vraag per mail toegestuurd, veelal teruggrijpend op gegeven cursussen zoals Interline. Met als achtergrond: door herhaling zal cursusstof beter onthouden worden. Ook elders in Nederland wordt de Ochtendspits gebruikt en worden vragen gebruikt die een landelijke status gekregen hebben. In december zal in Huisarts en Wetenschap een artikel over de Ochtendspits gepubliceerd worden.
 

Het is nu na drie jaar nog immer een succes. Dat succes is mede afhankelijk van de kwaliteit van de vragen en de gegeven toelichting bij de antwoorden. Om die kwaliteit te waarborgen worden alle ingediende vragen kritisch bekeken door een kleine redactie, waarin onder andere twee praktiserende huisartsen, de coördinator van de MCC Klik werkafspraken, en een eindredacteur. 


Er is nu een vacature voor een in de regio praktiserende huisarts. Wij zoeken daarvoor een enthousiaste huisarts, vaardig in de Nederlandse taal, goed ingevoerd in de praktijk, en goed bekend met de MCC Klik werkafspraken, de NHG standaarden en zo nodig de toegang tot andere literatuur.  

Er zijn per jaar naar schatting 20-50 vragen op wisselende momenten te beoordelen. Deze beoordeling geschiedt geheel digitaal via de Ochtendspitssoftware en kan dus op een zelf gekozen moment gedaan worden. Er wordt dan digitaal gecommuniceerd met de andere redactieleden, bij uitzondering kan er een keer een bijeenkomst georganiseerd worden. 

Er staat een kleine vergoeding tegenover. 


Belangstellenden willen we nadrukkelijk vragen te reageren via info@mccklik.nl 

 

 

 

 


  ­­