MCC Klik als voorbeeld tegen verspilling

MCC Klik krijgt ministeriële aandacht

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid zijn op zoek naar verbeteringen in de gezondheidszorg, waarbij zij met name verspilling in de zorg willen signaleren en bestrijden. Daarvoor is het 'Programma Tegen Verspilling van Zorg' in het leven geroepen.

Onderdeel daarvan is het 'Meldpunt tegen Verspilling', waar sinds 2013 21.000 meldingen gedaan zijn - 70% daarvan betreft farmacie. Die 70% is overigens vergelijkbaar met de Zwolse getallen bij de Transmurale Incidenten Melding (TIM), alhoewel dat over veel meer dan alleen verspilling gaat. Bij het 'Meldpunt tegen Verspilling' worden alle meldingen onderzocht, en waar dat zinvol en mogelijk lijkt wordt er actie op ondernomen.

Ander actiepunt van het programma is de 'Inspiratiedag 100%zorg' die 16 juni in de Domus Medica in Utrecht is georganiseerd. Naast een plenair programma en workshops zijn daar 15 inspirerende goede voorbeelden uit het land uitgenodigd om met een stand in de Paradestraat te staan. En jawel: MCC Klik, met de Werkafspraken en Interline was een van de genodigden. Jules ten Berg en Dirk Branbergen hebben daar velen te woord gestaan, uitgelegd wat het is en ook maar alvast de Ochtendspits (http://www.mccklik.nl/ochtendspits--1) in de presentatie meegenomen. Een dankbaar publiek: er waren 350 bezoekers die allen duidelijk geïnteresseerd zijn in initiatieven zoals van MCC Klik. Onder hen artsen, andere zorgverleners, apothekers, managers, bestuurders, en zorgverzekeraars. Aan onze tafel verschenen onder meer Chiel Bosch, Ben Crul, en ook minister Edith Schippers zelf. Allen hebben wij uitleg gegeven wat er in Zwolle tussen huisartsen en specialisten gebeurt. De (regio)Zwolse huisartsen en de specialisten van de Isala staan nog weer steviger op de landelijke kaart. Overigens was de buurstand toevalligerwijs ook uit Zwolle: WijZ (www.wijz.nu), 'Welzijn op recept' uit het Gezondheidshuis in Stadshagen maakte het Zwols aandeel in goede voorbeelden buitenproportioneel.

Je stijgt tot grote hoogte als je de hele dag zoveel complimenten krijgt. Een niet verkeerde afsluiting was daarom een praatje van astronaut André Kuipers, met zijn bezorgde blik van 400 kilometer hoogte op onze kleine aardbol, waar wij mensen ons als een sprinkhanenplaag vermenigvuldigen en de bol verontreinigen. En daarom ook goed zullen moeten samenwerken om verspilling tegen te gaan, aldus Kuipers, met de voeten inmiddels weer stevig op de aarde. Jules en ik zijn inmiddels ook weer geland.

Dirk Branbergen

Kijk voor meer informatie op www.verspillingindezorg.nl/inspiratiedag