m.i.v. oktober: Verandering in verwijzing naar Mammapoli vanuit het BVO

Zoals we eerder hebben laten weten werken we aan manieren om de toegangstijden voor patiënten op de mammapoli te verkorten. Vanaf 1 oktober 2016  willen we starten met een alternatieve route. Hiertoe is besloten in overleg met de HRZ en de MCC Klik werkgroep Mammapoli. Alle huisartsen in de regio hebben dit bericht  al per mail ontvangen.

     > U verwijst patiënten met Birads 0 bij het BVO naar de radiologie voor een mammografie. U geeft ook de formulieren van het BVO met patiënte mee. De wachttijd voor de mammografie  gecombineerd met eventueel aanvullende echografie  is 2-3 dagen.

     > Binnen 24 uur krijgt u het advies van de radioloog terug via de elektronische post. Er wordt van uitgegaan dat u de uitslag bij voorkeur binnen 48 uur bespreekt  met patiënte.

     > Uitslagen met Birads 1 en 2 krijgen geen vervolgonderzoek. Uitslagen met Birads 3,4 of 5 krijgen wel vervolg onderzoek. Meestal gaat het hier om een punctie. 

     > De patiënte met Birads 3,4 of 5 zal 2 dagen na de mammografie door een medewerker van de mammapoli gebeld worden voor de vervolgafspraken op de eendagsdiagnostiek van de mammapoli.

     > Na 3 maanden zullen wij deze nieuwe werkwijze evalueren en zien of dit naar tevredenheid werkt. Heel graag ontvangen wij hierover uw feedback. Uiteraard hopen wij dat dit bij patiënten tot snellere geruststelling zal leiden en dat u en patiënte hier baat bij zullen hebben.

Voor de patiënten met de uitslag Birads 0 bij het BVO geldt dat slechts 1:10 daadwerkelijk mammacarcinoom of DCIS blijkt te hebben. Bij meer dan de helft van deze patiënten is met alleen beeldvorming vast te stellen dat ze geen afwijking hebben waarbij behandeling noodzakelijk is. Bij de overige patiënten kan een punctie nog wel noodzakelijk zijn, maar zal deze uitslag in veel gevallen toch goed zijn.

De alternatieve route houdt kort gezegd in dat de afspraak met de mammachirurg alleen plaatsvindt als punctie noodzakelijk is.

Mocht u hierna patiënte toch voor consult naar de chirurg willen verwijzen dan kan dat uiteraard, het voordeel is dat patiënte in ieder geval al gerustgesteld is.

Met vriendelijke groet,

Marguerite Bouwmeester,  chirurg-oncoloog
Anne-Brecht Francken, chirurg-oncoloog
Eva Noorda, chirurg-oncoloog
Robert Pierik, chirurg-oncoloog
Miranda van ‘t Veer-ten Kate, radioloog
Jan Korte, radioloog