Koken in elkaars keuken, oftewel het meekijkconsult

Het afgelopen jaar zijn op initiatief van enkele huisartsen en medisch specialisten twee pilotprojecten meekijkconsulten uitgevoerd. Eén in een huisartsenpraktijk in Zwolle-Zuid (reumatologie) en één in een huisartsenpraktijk in Wijhe (sportgeneeskunde). 

Zowel deelnemende huisartsen als sportarts en reumatoloog waren zo enthousiast over de pilot, dat vanuit de ledenvergadering van de Zwolse huisartsenvereniging HRZ besloten is te onderzoeken of er onder huisartsen breder animo voor is. MCC Klik is gevraagd om hierin te participeren, omdat samenwerking tussen eerste en tweede lijn én scholing centraal staan. Alleen met goede lokale samenwerkingsafspraken kan veiligheid, kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd. MCC Klik is in de regio Zwolle eo het gremium waar goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt.

Middels een digitale enquête via MCC Klik is de behoefte aan meekijkconsulten onder huisartsen gepeild. In totaal hebben 20 huisartspraktijken aangegeven behoefte te hebben aan een meekijkconsult (6 praktijken in Zwolle, de rest in Heino, ‘t Harde, Wijhe, Genemuiden, Blokzijl, Elburg, Hasselt, Luttenberg, Lemelerveld en Heerde). De voorkeur voor huisartsen ligt bij de specialismen reumatologie, sportgeneeskunde, dermatologie, orthopedie en plastische chirurgie.

Een werkgroep bestaande uit Mans Mees (huisarts Wijhe), Marijke de Vries (huisarts Zwolle), Theo Zijlstra (reumatoloog), Tom Brandon (sportarts), Daniëlle van Hemert (Isala) en MCC Klik, is gestart om een uniforme werkwijze te maken op basis van de ervaringen in Wijhe en Zwolle Zuid. De praktijken die belangstelling hebben getoond worden binnenkort benaderd met meer informatie.