KLIK Matching

 
Dating tussen de lijnen
 
Kijk in Elkaars Keuken
 
Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de samenwerking tussen specialisten en huisartsen is een werkelijk inzicht in elkaars denk- en werkwijze mede gebaseerd op onderling vertrouwen.
Door de schaalvergroting, het steeds grotere aantal specialisten en huisartsen, staat de kwaliteit van de intensieve samenwerking in toenemende mate onder druk.  
Het is gebleken dat een kijk in elkaars keuken een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het gewenste inzicht in elkaars werkwijze en het vergroten van het onderling vertrouwen. Een (dag)deel over en weer met elkaar meelopen, verbetert de kwaliteit van de werkrelatie.
 
In 1990 stond een “Kijk In Elkaars Keuken” project aan de basis van de eerste Zwolse compagnonscursus en de oprichting van MCC Klik!
MCC Klik heeft deze vorm van informele intervisie nieuw leven ingeblazen door matching van specialisten en huisartsen te faciliteren. Voor deze vorm van informele intervisie is accreditatie aangevraagd voor maximaal 4 uur per jaar. (ABAN). 
 
U kunt zich aanmelden onder Klik Matching door het onderstaand aanmeld/‘datingformulier’ in te vullen.
Op dit formulier kunt u uw wensen (t.a.v. dagdeel, speciale belangstelling voor een onderdeel van een vakgebied etc.) aangeven; MCC Klik zal dan proberen voor een passende ‘match’ te zorgen. 
Hebt u zelf al een date dan kunt u ten behoeve van de accreditatie het evaluatie- formulier invullen.