Interline 2.0 Gynaecologie 2, 11, 16 en 18 november 2021

Eén van de mooiste uitingen van de goede samenwerking tussen de huisartsen/eerste lijn en de medisch specialisten in onze regio, zijn de werkafspraken die we onderling gemaakt hebben in de loop van de jaren. Inmiddels zijn het er ruim 120!  
Het doornemen van de werkafspraken per Interlinegroep middels de Interline, door de huisartsen en de specialisten die de werkafspraak gemaakt hebben, maakt dat we elkaar beter leren kennen. Dit maakt het makkelijker om contact met elkaar op te nemen, je belt toch makkelijker als je een gezicht bij een naam weet. Ook geeft het ontmoeten inzicht in wat er speelt bij de verschillende partijen, zodat je meer begrip voor elkaar hebt.

Het Interlineprogramma liep goed, tot Corona kwam. Helaas moesten veel afspraken verplaatst worden. Hierdoor is het doornemen van werkafspraken die al af waren, opgehoopt. Geprobeerd is om elkaar digitaal te spreken, maar helaas gaf dit toch niet hetzelfde effect op de verbinding tussen eerste en tweede lijn.
Ook op gynaecologisch gebied waren reeds werkafspraken vernieuwd en helaas konden wij niet langs de Interlinegroepen. Er is door MCC Klik nu een nieuwe werkvorm opgezet en we hopen elkaar daar wel te ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar (beter) te leren kennen!

Hoe zien de avonden eruit:
De start is gezamenlijk met een diner met introductie, waarna de huisartsen in hun eigen Interlinegroep (4 per avond) uiteengaan. Iedere Interlinegroep krijgt één eigen zaal. Per zaal zal er één specialist (gynaecoloog in november) aansluiten. Twee keer wordt er een casus besproken via de welbekende methode. Na de pauze wisselen de specialisten. Elke specialist zal weer 2 casussen bespreken. Tijdens de casus sluit er een huisarts van de werkgroep aan. Daarna volgt er een plenaire afsluiting met gelegenheid tot stellen van vragen, begeleid door de huisartsen van de werkgroep. Het geheel wordt afgesloten met een borrel.

Data van de avonden:

  • Dinsdag 2 november
  • Donderdag 11 november
  • Dinsdag 16 november
  • Donderdag 18 november

De opkomst tijdens de Interline bijeenkomsten is van oudsher hoog en we hopen natuurlijk dat dit in november weer zo zal zijn! Per avond zullen er 4 gynaecologen aanwezig zijn. Zo hopen we de samenwerking zo goed te kunnen houden!

Namens de werkafsprakengroep Gynaecologie,
Joke Schutte