GPconsult: Siilo app

GPconsult: Een multidisciplinair team van medisch specialisten binnen handbereik in de Siilo app

Inmiddels is GPconsult al ruim een half jaar onderweg met de studie en binnenkort krijgt een nieuwe groep Zwolse huisartsen toegang tot het Prisma netwerk van medisch specialisten.

Patiënten participatie

Zoals eerder aangegeven mag bij de evaluatie van het platform ook het patiëntenperspectief niet ontbreken. Op dit moment is GPconsult in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en cliëntenraden volop bezig met de voorbereidingen voor de uitnodiging van patiënten. Er wordt uiteraard niet zonder toestemming contact opgenomen met patiënten, daarom vraagt GPconsult binnenkort aan de huisartsen om eenmalig een patiënt met schouder-, knie- of heupklachten uit te nodigen voor deelname aan onderzoek. De huisartsen worden hierover tijdig geïnformeerd.

Hoe zit het met de privacy?

Soms stellen huisartsen vragen over de privacy gedurende de looptijd van de studie. GPconsult benadrukt dat voor het onderzoek uitsluitend gebruik gemaakt wordt van volledig geanonimiseerde gegevens op praktijkniveau. Deze gegevens zullen nooit herleidbaar zijn tot de individuele huisarts. Gedurende de duur van het onderzoek heeft de huisarts kosteloos toegang tot het Prisma netwerk binnen de Siilo-app. Mogelijk wordt deze Siilo applicatie al gebruikt voor het veilig uitwisselen van patiëntgegevens. Siilo voldoet aan de hoogste internationale veiligheidseisen voor gegevensverwerking in de gezondheidszorg, zodat overleg met medische specialisten plaatsvindt in een veilige omgeving. Klik hier voor meer informatie over de beveiligde omgeving van Siilo.                                                   

Vragen?

Email      :   gpconsult@umcg.nl 

Website :   https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult