GPconsult: laatste groep Zwolse huisartsen van start

GPconsult: laatste groep Zwolse huisartsen van start met het Prisma netwerk van multidisciplinaire teams van medisch specialisten

Eind juni krijgt de laatste groep huisartsen in de Medrie Zwolle regio een uitnodiging voor toegang tot het Prisma netwerk in de Siilo app. Mocht u als huisarts eerder een brief hebben ontvangen en wilt u alsnog meedoen, dan is dat nog steeds mogelijk! Neem dan contact op met het onderzoeksteam via gpconsult@umcg.nl

Zelfstandige instructie Prisma netwerk
Achter de schermen is het Prisma team druk bezig geweest met het ontwikkelen van een zelfstandige instructie voor de huisartsen van de Medrie Zwolle groep. Dat betekent dat alle huisartsen die zich vanaf nu aanmelden via de uitnodigingbrief de introductie zelfstandig kunnen doorlopen. Hiermee willen we tegemoet komen aan de wens van huisartsen voor een snel en flexibel startproces.

Informatiebrief aansluiting AHON netwerk
Voor de effectmeting van de UMCG- Prisma pilotstudie willen we ook routinezorgdata uit de huisartsenpraktijken gebruiken, middels het AHON-registratienetwerk. Voor de analyse zullen de data nimmer herleidbaar zijn tot de individuele huisarts of tot patiënten. Aan u is de keuze of u meedoet aan een eenmalige data extractie ten behoeve het UMCG-Prisma onderzoek of een vaste aansluiting op de AHON-database. U ontvangt hierover eind juni een informatiebrief per post.

Uitnodiging patiënten participatie
Zoals eerder aangegeven mag ook het patiëntenperspectief in deze studie niet ontbreken. Wij hebben de eerste praktijken gevraagd een patiënt te selecteren voor interview. De overige praktijken zullen hier binnenkort ook over benaderd worden.

Vragen?

Email      :   gpconsult@umcg.nl 

Website :   https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult