Gezocht: redactielid Ochtendspits

Om de kwaliteit van de Ochtendspitsvragen te bewaken is vanaf het begin reeds een redactie gevormd om de aangeleverde vragen kritisch te bekijken. Naast de Coördinator Werkafspraken en Interline (Suzanne Witteveen), de oud-coördinator MCC Klik Jules ten Berg, en de eindredacteur (Dirk Branbergen) bestaat deze redactie uit twee redacteuren die actief als huisarts praktiseren. Voor een van die plaatsen bestaat nu een vacature. 

De redactiebeoordeling vindt geheel digitaal plaats, het moment van beoordeling kan de redacteur zelf bepalen. De vraag kan via het Ochtendspitssysteem ingezien worden en van commentaar voorzien worden, waar de andere redactieleden op kunnen reageren. De vraag moet beoordeeld worden op relevantie, op goed Nederlands, duidelijkheid en ondubbelzinnigheid. Toetsing of het inhoudelijk juist is blijkt regelmatig ook wel zinnig, alhoewel dat de eerste verantwoordelijkheid is van de auteur(s) van de vraag. 

Naar inschatting zal het per jaar om ongeveer 20 vragen gaan, maar dat is door de Coronatijd nu wat moeilijk in te schatten. Er staat een financieel bescheiden vergoeding tegenover. 

Indien u denkt hiervoor geschikt te zijn en u hier belangstelling voor heeft houden wij ons zeer aanbevolen! Neem dan contact op via info@mccklik.nl.