Geneesmiddelrichtlijn CVRM gepubliceerd

Begin april is de geneesmiddelrichtlijn voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) vanuit het project Regionaal Formularium Zwolle gepubliceerd. De geneesmiddelrichtlijn CVRM is opgesteld met als doel het gebruik van de geneesmiddelen af te stemmen tussen Isala en de regio.

Door de bereikte overeenstemming hoeven patiënten in Isala vanaf 1 mei in de meeste situaties niet meer omgezet te worden naar het formularium van Isala en vice versa. In de geneesmiddelrichtlijn zijn tevens de streef- en drempelwaarden bij hypertensie en hyperlipidemie opgenomen. Deze richtlijn is opgesteld door een transmurale werkgroep met daarin o.a. een internist, cardioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, apotheker en ziekenhuisapotheker.

Bekijk de richtlijn op de website van MCCKlik of download de applicatie (Android/iOS).