Evaluatie effect samenwerking in de regio

Het evalueren van het effect van samenwerking in de regio.

Tijdens het schrijven van het visiestuk van MCC Klik kwam steeds weer naar voren, dat wij als organisatie meer willen gaan doen met het evalueren van ingezette werkafspraken en andere interventies betreffende samenwerking. We zijn blij dat we hier een samenwerkingspartner, UMCG (Marco Blanker), hebben gevonden met wie we de komende jaren deze evaluatie zullen uitwerken. Als start van die samenwerking kunnen we nu al bijdragen aan een eerste onderzoeksopzet voor de eerste lijn om het effect van samenwerking te evalueren binnen de orthopedie, Isala, door de uitnodiging van de huisartsen in onze regio te ondersteunen. Doel: Verbetering van interdisciplinaire consultatie middels online platform i.pv. telefonisch overleg t.b.v. niet-urgente vragen over patiënten (die nog niet in zorg zijn in de tweede lijn).

Vanaf september 2021 krijgen gedurende een jaar, stapsgewijs, alle huisartsen in regio Zwolle toegang tot het interdisciplinaire digitale consultatie platform Prisma. Dit platform werkt binnen de Siilo applicatie en geeft huisartsen de mogelijkheid om advies te vragen aan interdisciplinaire groepen van specialisten. In tegenstelling tot de gebruikelijke e-consulten zijn de Prisma consulten inzichtelijk voor alle gebruikers. Tevens kan er worden teruggezocht op onderwerp en is er ruimte voor discussies.

De afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het UMCG onderzoekt de impact van het gebruik van Prisma op de geleverde zorg. Hiervoor gaven ZonMw en de Hein Hogerzeil Stichting subsidie. Voor het onderzoek wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van routinezorgdata om de huisartsen en specialisten niet onnodig te belasten.

De volgorde waarop praktijken toegang krijgen is door randomisatie bepaald. Elke drie maanden krijgt een nieuwe groep een account. Zij worden hierover via MCC Klik geïnformeerd.

Klik hier voor de flyer.