Doel Interline en Interplus

Interline

Om de bekendheid van de Werkafspraken te bevorderen is in samenspraak met de officiële Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) het Interline-project ontwikkeld. Hierbij wordt door de werkgroep een interactief scholingsprogramma van twee uur per Werkafspraak gemaakt. Eén huisarts en één specialist uit de werkgroep presenteren dit programma aan een groep van tien tot twintig huisartsen. In ruim twee jaar tijd is een Werkafspraak op deze manier aan alle veertien huisartsengroepen in en om Zwolle bekend gemaakt. De deelnemende huisartsengroepen wordt een abonnement aangeboden, waarmee zij drie Werkafspraken per jaar op deze wijze gepresenteerd krijgen en continuïteit gewaarborgd is. Inmiddels zijn  ongeveer 50 Werkafspraken via deze werkwijze aan de deelnemende huisartsengroepen gepresenteerd. Nadere informatie vindt u in het Jaarverslag Werkafspraken en Interline (op deze site onder 'Publicaties').

Interplus

Om deze continuïteit van de informatie te waarborgen is in 2004 gestart met Interplus. Dit is een eenmalige cursus, waarbij het accent niet zozeer ligt op kennisoverdracht maar meer op het toepassen van de werkafspraak en het oefenen daarmee. De Werkafspraak wordt in herinnering geroepen en actuele zaken of herzieningen worden vermeld. Speciale aandacht gaat tijdens de cursus uit naar casuïstiek uit de praktijk, die door de deelnemers in groepen wordt besproken. Bij de Interplus-cursus zijn álle specialisten van een maatschap aanwezig, zodat ook de betrokkenheid en kennis van gemaakte afspraken bij de specialisten vergroot wordt. Daarmee levert Interplus bovendien een positieve bijdrage aan de relatie tussen huisartsen en specialisten. Echter, wegens de benodigde voorbereiding en het toch beperkte bereik is in 2007 na 4 wel succesvolle Interplus-bijeenkomsten besloten hiermee weer te stoppen.