Andere activiteiten

U vindt hier een opsomming van diverse activiteiten die het transmurale verkeer aangaan, al worden deze niet altijd (meer) door MCC Klik aangestuurd.