Introductie interactietool leefstijlroer

Leefstijlgeneeskunde gaat ervan uit dat de patiënt als mens weer eigen regie krijgt over zijn/haar gezondheid. Het leefstijlroer is een goede gesprekstool voor de zorgverlener. Als zorgverlener kunnen we de patiënt ondersteunen, maar uiteindelijk moet de patiënt dit zelf doen. Het roer bestaat uit 6 pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen. Samen met de patiënt bepaal je welke pijler op dit moment het belangrijkste is voor hem/haar. 

Wilt u als arts/zorgverlener breder met uw patiënt kijken naar zijn/haar gezondheid, vraag hem/haar dan eerst het spinneweb van de Positieve Gezondheid in te vullen: spinnenweb van positieve gezondheid. Dat geeft een goed beeld van de eigen beleefde gezondheid.
Tijdens het volgende consult kunt u over de uitkomsten in gesprek gaan. Daarbij vraagt u eerst aan de patiënt wat hem/haar opvalt. U hebt het met de patiënt over wat hij/zij zou willen en welke stappen gezet kunnen worden. Als de patiënt zelf al mogelijkheden ziet, bijvoorbeeld 'ik ga aan de slag als vrijwilliger', hoeft u als zorgverlener niets te doen. De patiënt pakt zelf de regie. Mocht dat onvoldoende lukken dan is een verwijzing naar een samenwerkingspartner een mogelijkheid.

Heeft de patiënt het spinneweb ingevuld, maar komt hij/zij niet goed in actie, zet dan het interactieve leefstijlroer in. Het interactieve leefstijlroer brengt het lokale aanbod van zorg en sociaal domein binnen het adherentiegebied van Isala bij elkaar, met als doel passende zorg aan patiënten.
Het leefstijlroer geeft handvatten aan de zorgverlener om samen met de patiënt de juiste koers te bepalen richting een gezonde leefstijl en een gezamenlijke taal te spreken naar de patiënt toe.

 

 

 

 

Op dit moment is het leefstijlroer ontwikkeld voor:

Gemeente Zwolle

Astma

ALK en gemeente