Werkgroep Luchtweginfecties en astma bij kinderen

MCC Klik is op zoek naar 2 huisartsen die willen deelnemen in de Werkgroep en Interline betreffende luchtweginfecties en astma bij kinderen. In 2008 werd deze Interline ook gepresenteerd. De kinderartsen willen dit onderwerp graag nog eens onder de aandacht brengen omdat het erg veel voorkomt. De WDH geeft aan het hiermee eens te zijn. De kinderartsen worden vertegenwoordigd door Eric de Groot en Paul Brand.
De nadruk zal liggen op de Interline omdat de werkafspraken redelijk up to date zijn.

Wat is de bedoeling?
Met 3 huisartsen en 2 specialisten wordt een werkgroep gevormd. In dit geval zal de herziening van de werkafspraak snel afgerond zijn en kan vrijwel meteen met de invulling van de Interline begonnen worden. Dit gebeurt in bijeenkomsten van steeds 1,5 uur. De huisartsen en specialisten zijn verantwoordelijk voor de inhoud. MCC Klik zal voor de administratieve ondersteuning zorgen. In deze werkgroep zal waarschijnlijk in 3-4 bijeenkomsten de Interline gebruiksklaar zijn.

Daarna zal een ronde gemaakt worden langs alle HAGRO’s in onze regio. Dit betekent voor de huisartsen een belasting van 2-3x per jaar een nascholing begeleiden van 2 uur. Voor de specialisten wat vaker. In 2 jaar tijd worden dan 15 HAGRO’s bezocht.

Mocht je interesse hebben laat het ons weten via interline@mccklik.nl.

Heb je nog vragen dan kun je Ria Couwenberg benaderen via mail of telefoon.
Medisch Coördinerend Centrum Klik
M.P.E. Couwenberg, coördinator Werkafspraken
Mobiel : 06 – 4104 3541
E-mail:  mpecouwenberg@gmail.com