Werkafspraken wondzorg staan op de site

Afgelopen jaar is er door de huisartsen in samenwerking met de dermatologen en vaatchirurgen hard gewerkt aan werkafspraken betreffende wondzorg. Tevens komt de organisatie van het Wond Expertise Centrum aan de orde.

 

De werkafspraak Ulcus cruris venosum van 2008 is herzien. Er is een werkafspraak gemaakt over het Arterieel ulcus (1ste editie, 2017). Hierin staan afspraken over decubitus, diabetische wonden, ischemische wonden en skin tears. Overkoepelend is er de werkafspraak Complexe wondzorg (1ste editie, 2017) waarin je de weg kunt vinden naar de andere twee werkafspraken.

 

In oktober start de eerste van 16 Hagro’s met de Interline, gepresenteerd door de werkgroepleden. Via deze interactieve scholing komen de 3 werkafspraken in meerdere casussen uitgebreid aan bod. Wij wensen allen een plezierige en leerzame nascholing.