Werkafspraak Antistolzorg staat op de site

Na maanden van overleg en voorbereiding staat de nieuwe MCC Klik werkafspraak Antistolzorg nu op de site. Drie huisartsen hebben in samenwerking met de vroegere trombosedienst van Isala, de apothekers en de cardiologen een overzichtelijke afspraak gemaakt.

Alle antistolmiddelen komen aan bod. Ook de nieuwe organisatie in Isala rond antistolling wordt  uitgelegd. De Interline start in november 2016 en zal in 2018 afgerond zijn. MCC Klik wenst jullie veel gebruikersgemak en staat open voor adviezen ter verbetering.

Medisch Coördinerend Centrum Klik
Ria Couwenberg, coördinator Werkafspraken
Mobiel : 06 – 4104 3541
E-mail:  mpecouwenberg@gmail.com