Update TIM 2e kwartaal 2017

In de eerste 2 kwartalen van 2017 zien we een sterke stijging in het aantal TIM meldingen: in totaal 175 meldingen, dat is net zoveel als in heel 2016! Het merendeel betreft medicatie (96) en communicatie (39).

De openbaar apothekers meldden het meeste (94), daarna de huisartsen (35), opgevolgd door Isala (16), Icare (14) en IJsselheem (14).

N.a.v. de vele medicatiemeldingen in de voorgaande jaren is in januari 2017 een ketenbrede werkgroep gestart om de medicatieoverdracht op de afdeling cardiologie te verbeteren; de interventies zijn ingevoerd en momenteel worden deze geëvalueerd: we houden u op de hoogte van de vorderingen.

Het is de bedoeling dat TIM leidt tot verbeteringen. We zien dat ontvangers contact zoeken met de melder om de melding te bespreken dan wel een toelichting geven op de oplossing. Met behulp van TIM  kunnen we monitoren of ingezette verbeteringen ook werken. Zo is vorig jaar de transmurale werkafspraak “medische verantwoordelijkheid na ontslag’’ bijgesteld en we merken dat dit soms nog tot onduidelijkheden leidt. Een toelichting hierop treft u in deze nieuwsbrief aan.

Daarnaast het verzoek om de melder te informeren wat er met de melding is gedaan. Momenteel is dat 50%. Wilt u hiervan de regisseur op de hoogte te stellen? Zo kunnen wij monitoren of de melding is afgehandeld. Wij hopen dat we bij een volgende update een hoger terugkoppelingspercentage kunnen tonen.

Marieke de Boer & Jules ten Berg, TIM regisseurs