Transmuraal melden (TIM) heeft zin!

Het aantal gemelde Transmurale Incidenten (TIM) blijft in 2016 stabiel t.o.v. van 2015. Huisartsen en Isala zijn meer gaan melden, openbare apothekers minder. De meeste meldingen gaan over Medicatie (42%) en Communicatie/Overdracht (24%). Naar aanleiding van meldingen over medicatieproblematiek en de problemen rondom ontslag zijn binnen Isala een hele serie verbeteracties ingezet. Ook is in de MCC Klik communicatieafspraak het onderdeel ‘ontslag’ aangepast. Zie: Samenvatting Communicatieafspraak. Er is nu duidelijk wie waar, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is.

Ook is er veel landelijke belangstelling voor het Zwolse TIM project.

Wie melden?

  • In 2015 vooral de openbaar apothekers
  • in 2016 vooral de huisartsen en Isala

 

Waarover wordt gemeld?

                             Medicatie            Communicatie      Medisch inhoudelijk         Administratief