Toezending MCC Klik werkafspraken op papier

In de regio is in deze digitale tijden het toesturen van de papieren versie van de MCC Klik werkafspraken al enige tijd een punt van discussie. Binnen Isala wordt bij voorkeur al papierloos gewerkt en eerder dit jaar hebben we de behoefte aan de papieren versie onder de huisartsen in de regio gepeild.

Na inventarisatie van de reacties blijkt dat een kwart van de huisartsen de werkafspraken nog graag op papier wil blijven ontvangen, 103 huisartsen raadplegen de werkafspraken via de website van MCC Klik of via de app. En van 92 huisartsen ontvingen we geen reactie. We gaan ervan uit dat zij ook voortaan alleen digitaal de werkafspraken inzien, tenzij wij alsnog een reactie ontvangen.

Op het moment dat er een nieuwe werkafspraak samengesteld is, of een bestaande werkafspraak gewijzigd is, krijgen alle huisartsen en de specialisten wiens specialisme de afspraak betreft via mail een bericht.

We hebben besloten nog een beperkt aantal werkafspraken te laten drukken. Hiermee komen we tegemoet aan de huisartsen die deze nog wensen te ontvangen.

Mocht u als huisarts destijds (per abuis) de smalle klapper ontvangen hebben, dan kunt u, indien gewenst, de voor alle werkafspraken bedoelde bredere klapper (7,5 cm) aanvragen via info@mccklik.nl

Ria Couwenberg, coördinator Werkafspraken
mobiel : 06 – 4104 3541
e-mail:  mpecouwenberg@gmail.com