MCC Klik zoekt drie huisartsen voor werkgroep urologie

In samenwerking met urologen Marleen Trompetter en Tjard de Haan worden de werkafspraken over PSA en katheterbeleid herzien. Uit het huisartsentevredenheidsonderzoek van vorig jaar kwam naar voren dat huisartsen behoefte hebben aan werkafspraken en daar gaan we nu dus mee aan de slag. Gekoppeld aan de afspraken volgt er in 2018 een Interline nascholing. MCC Klik is op zoek naar 3 huisartsen die mee willen werken aan deze werkafspraken en Interline.

De werkgroep bestaat uit 5 artsen, van wie 3 huisartsen. We gaan de werkafspraken over PSA en Katheterbeleid herzien. Dit vergt ongeveer 2-3 bijeenkomsten van 1,5 uur. Daarna maken we de Interline nascholing. Hiervoor hebben we waarschijnlijk maximaal  drie bijeenkomsten nodig. De Interline wordt 16 keer gepresenteerd in de HAGRO’s zodat alle huisartsen in de regio kennismaken met de werkafspraken. Deze bijeenkomsten zullen verspreid over 2 jaar plaatsvinden. We starten de Interline eind 2018 en deze zal doorlopen tot eind 2020. Verdere informatie is te vinden op de site van MCC Klik.

Vragen of aanmelden?

Ria Couwenberg (coördinator werkafspraken): 06 - 410 43 541 /mpecouwenberg@gmail.com