Jules ten Berg stopt bij MCC Klik

Vijf jaar geleden nam Ten Berg al afscheid als huisarts. Maar nu stopt hij ook definitief met zijn werk als algemeen coördinator van MCC klik. ‘Ik word ouder, en merk dat ik de feeling met het veld kwijtraak. Het is een goed moment om te stoppen.’

Ten Berg was bijna veertig jaar huisarts in Zwolle en ongeveer een kwart eeuw betrokken bij MCC Klik. ‘Na mijn afscheid als huisarts, was ik in eerste instantie niet meer betrokken bij MCC Klik. Het werd destijds volledig geherstructureerd. Het was een grote organisatie geworden maar door de herstructurering zijn de bestaande zorgketens en andere activiteiten verdeeld over ziekenhuis en Medrie. Het belangrijkste - de werkafspraken tussen huisartsen en specialisten bleven zelfstandig. Er bleken nog wat open eindjes te zijn en daar zochten zij iemand voor. Ik moest neutraal kunnen zijn tussen huisartsen en speciallisten. Een soort olieman dus. Een belangrijk kwaliteitsonderdeel in de behandeling van een patiënt, is de relatie tussen huisarts en specialist. Waar het om draait, is dat wij altijd blijven denken vanuit de patiënt. Wij moeten ons als dokters realiseren dat wij allemaal vanuit een ander perspectief naar de patiënt kijken. Daar moet je begrip voor hebben en dat vereist een goede communicatie onderling. De werkafspraken tussen huisartsen en specialisten spelen daar een belangrijke rol in. Ik weet natuurlijk dat dit extreem is gesteld maar het aloude adagium is dat de patiënt bij de huisarts gezond is totdat het tegendeel is bewezen. En bij de specialist is de patiënt juist ziek totdat het tegendeel bewezen is.’

Onzekerheid

Zoals het in Nederland is geregeld – de huisarts als poortwachter -  vindt Ten Berg een mooi systeem. ‘Het beschadigt mensen minder en het kost minder. Als huisarts moet je wel kunnen omgaan met onzekerheid. Soms weet je het nog niet direct en gebruik je tijd als diagnosticum. Dan is je eerste advies “het nog even aanzien”, terwijl er toch meer aan de hand is. Dan zegt een specialist wel eens: “kijk, weer iemand te laat ingestuurd”. Maar door de zeeffunctie van de huisarts krijgt de specialist over het algemeen alleen mensen op zijn spreekuur met wie echt iets aan de hand in. Dat verschil moeten wij van elkaar blijven begrijpen.’ 

Witte vlekken

Een succesverhaal is TIM, het Transmuraal Incident Melden. Ten Berg: ‘Iedereen heeft een eigen manier van incident melden. Maar tussen instellingen – bijvoorbeeld ziekenhuis en apotheek of huisarts en ziekenhuis waren er witte vlekken. Daarom heb ik samen met het Zwolse Veiligheidsnetwerk TIM opgezet. Wat bijvoorbeeld niet goed ging en nu wel geregeld is, is de verantwoordelijkheid van de specialist na ontslag. Doordat opnames tegenwoordig vaak kort zijn, weet je als patiënt niet meer waar je terecht kunt als je na ontslag vragen hebt. Dat was niet goed geregeld. Doordat dit een aantal keer als een transmuraal incident werd gemeld, zijn daar nu afspraken over gemaakt. De eerste tien dagen na opname is de specialist verantwoordelijk. En dat werkt, bleek onlangs zelfs nog uit een relaas van kennissen van mij. Ze konden snel weer bij de specialist terecht. Wij hebben TIM vrij snel en goed op kunnen zetten. Wij faciliteren alleen in het doorgeven van de boodschap. Want ik ga er vanuit dat iedere arts de intrinsieke behoefte heeft iets te doen met een melding. Vanuit andere delen van het land is er veel belangstelling voor “ons” TIM.’

De functie van Jules ten Berg wordt overgenomen door Roeland de Wilde (oud-huisarts IJsselmuiden) en Joke Schutte (gynaecoloog bij Isala).