Eén herziene, en twee nieuwe MCC Klik werkafspraken

De  nieuwe Interline 'Infectieziekten' is van start gegaan. Daarin worden drie werkafspraken besproken, die inmiddels op de site gezet zijn en rondgestuurd zijn aan de belanghebbende beroepsgroepen.
Hier een toelichting bij die drie werkafspraken.

Hepatitis
Nu breder dan de vorige, die alleen over hepatitis B ging - ook A, C en E komen nu aan de orde. Een Werkafspraak die gemaakt is tussen de huisartsen en Internisten-Infectiologen, maar uitdrukkelijk óók met de GGD IJsselland en de Medische Microbiologen van Isala. De werkafspraak sluit aan op de NHG standaard 'Virushepatitis en andere leveraandoeningen' uit 2007. Geen grote verschillen daarmee, wel de nadruk op enkele relevante (knel)punten en vermelding hoe de taak van de GGD en de meldingsplicht uitgevoerd wordt. En wellicht een goede opzoek-mogelijkheid hoe het met die serologie van hepatitis B ook alweer zit.

(Functionele) asplenie
Een nieuwe werkafspraak, zonder onderliggende NHG standaard, maar wel documentatie van en via het RIVM. Er zullen in de gemiddelde huisartsenpraktijk niet veel mensen zijn die de werking van de milt missen, maar als ze er zijn dan zijn de nodige preventieve maatregelen geïndiceerd - en die staan op deze werkafspraak. Een duidelijk knelpunt: de mensen zijn zich niet altijd bewust van de risico's, de huisarts komt het weinig tegen en gaat er vanuit dat het geregeld is, wat lang niet altijd het geval is.

Seksaccident
Ook een nieuwe werkafspraak, met vooral documentatie via het RIVM, en enigszins via de NHG standaard 'Het SOA-consult'. Een overzichtelijke tabel met de risico inschatting op een SOA na een eenmalig onveilig seksueel contact met positieve bron, en daarna vooral de boodschap bij een acuut risico op Hiv besmetting direct te overleggen met de internist.